• Внатрешни/Интерни аудити (Internal Audit IMS)
 • Аудитори (Registered Auditor)/ Тренинг за водечки аудитори(Lead Auditor Training)
 • ISO 9001:2015 Документација  & Имплементација - Тренинг
 • ISO 9001:2015 Management Representative Training
 • ISO 9001:2015 Семинари за врвниот менаџмент
 • Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) Training
 • 5S, Continuous Improvement, KAIZEN Courses
 • LEAN Management
 • 6 Sigma

 • Управување со квалитет
 • Менаџмент на животна средина
 • Безбедност и здравје при работа
 • Менаџмент на ризици
 • Business continuity management
 • Energy management

 • IATF 16949 - International Automotive Task Force
 • APQP – Quality planning
 • PPAP – Production part approval process
 • FMEA – Failure Mode and Effect Analysis
 • SPC – Statistical Process Control
 • MSA – Measurement system analysis
 • IATF 16949 - Internal Auditors

Empty tab. Edit page to add content here.

Тренинг


 • Обука за комплетно разбирање на Организациските и Операциските практики за Управување со Процеси, Проект Менаџмент, Управување со ризик и можности, Управување со промените, Интеграција, Управување со време, Управување со трошоци, Управување со човечки ресурси, Комуникација и многу други.
 • Курсеви за обука за комплетно разбирање на стандардите за Интегриран систем за Управување со квалитет, Животна средина, Здравје и Безбедност, кои се шират во следниве фази: Gap анализа; Планирање; Документација; Воведување; Ревизија и Преглед, Корективни и Превентивни мерки, Управување со ризик и Континуирано подобрување.

Тренинг и практични совети


 • Обука и практични совети како да се имплементира процес-базиран систем за управување со квалитет (QMS) и да се постигне примена на ISO или други стандарди до сертификација.
 • Обука за внатрешни/интерни аудитори и помагање на организацијата во планирањето и спроведувањето на внатрешната Проверка за Квалитет, и водич на претставникот на организацијата до успешно завршена проверка.

Што нудиме?

Голем број на обуки за ISO и други стандарди, како за групи така и индивидуално.

Посветеност

Ние сме посветени на развојот на нашите вработени да бидат најдобри во исполнувањето на побарувањата и остварување на целите  на нашите клиенти, како и во градењето на нашата деловна култура.

Одлична услуга

Ние сме посветени на задоволување на потребите нашите клиенти преку обезбедување на вредност и сета потребна поддршка потребна за нив да се здобијат со конкурентна предност.

Алатки & Знаење

Ние ви ги нудиме најдобрите алатки и знаење за да станете најдобри во вашата област.

Дознајте повеќе за нашите тренинзи и курсеви.