Нашите искусни консултанти ги поддржуваат бизнисите/компаниите во нивното остварувањето на сите ISO и други стандарди за управување со имплементација на најефикасен начин.Главно, нашите консултантски услуги се фокусираат на развој и имплементација на сосема нови системи за управување, управување и подобрување на вашиот веќе постоечки систем за управување и донесување независни ревизорски услуги за да проверување, оценување и проценка.

 • ISO 9001:2015 (Quality Management)
 • ISO 14001:2015 (Животна средина)
 • ISO 17020:2013 (Inspection bodies)
 • ISO 17025:2008 (Лаборатории)
 • OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2016
 • ISO 22000:2005 (Безбедност на храна)
 • Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
 • Total Quality Management
 • Методи за континуирано подобрување
 • Project management methodology
 • Интегрирани Системи за управување (Integrated Management Systems)
 • ISO 31000:2009 (Управување со ризици)
 • ISO 22301:2012 (Business continuity)
 • ISO 20000:2011 (Service Management)
 • ISO 27000:2016 (Information Security)
 • ISO 50001:2011 (Енергетска ефикасност)
 • IATF 16949:2016 (Automotive)
 • ISO 26000:2010 (Социјална одговорност)
 • ISO 13485:2016 (Медицински уреди)
 • ISO 37001:2016 (Анти корупција)
 • 5S
 • KAIZEN
 • MBO
 • Оптимизација на процеси

Предности кои ги стекнувате соработувајќи со нас:

 • Консултантски процес докажан и сертифициран по ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015.
 • Искусни и квалификувани консултанти.
 • Ефективна и ефикасна документација на процесите во согласност со меѓународните стандарди.
 • Решенија за Интегрирани системи за управување.
 • Искуство во работа со различни локални и меѓународни тела за сертификација (како Quality Austria, BSI / ISC, LRQA, SGS).
 • Комплетен договор, без скриени трошоци.

Консултантски услуги


 • КВАЛИТЕТ врши консултации во компании кои ги добиле првите сертификати за QMS и EMS во Македонија. Од тогаш ја имаме проширено нашата основна надлежност и покриваме широк спектар на консултантски услуги за нашите клиенти.
 • Ние ги базираме нашите консултантски услуги на знаењето и искуството на нашата највредна алатка, нашите луѓе. Нашите консултантски услуги се спроведуваат од страна на тим од високо мотивирани, добро обучени и искусни консултанти и менаџери за квалитет.

Знаење и Искуство


 • Тимот се состои од машински, електро, финансиски и технолошки инженери, како и инженери за безбедност на храната кои имаат богата биографија и искуство со имплементација и сертифицирање на QMS и IMS.
 • Во прилог на бројот на менаџери за квалитет во нашата компанија, нашиот тим е составен, исто така од регистрирани IRCA Водечки Аудитори (Меѓународниот регистар на сертифицирани аудитори во Англија), како и EOQ Водечки Аудитори (Европската организација за квалитет во Брисел).

Што нудиме?

Голем број на обуки за ISO и други стандарди, како за групи така и индивидуално.

Посветеност

Ние сме посветени на развојот на нашите вработени да бидат најдобри во исполнувањето на побарувањата и остварување на целите  на нашите клиенти, како и во градењето на нашата деловна култура.

Одлична услуга

Ние сме посветени на задоволување на потребите нашите клиенти преку обезбедување на вредност и сета потребна поддршка потребна за нив да се здобијат со конкурентна предност.

Алатки & Знаење

Ние ви ги нудиме најдобрите алатки и знаење за да станете најдобри во вашата област.

Дознајте повеќе за нашите консултантски услуги.