Процес


Нашата мисија е да се бидеме центар на квалитет базиран на најдобрите практики, кои се фокусираат на подобрување на вашиот бизнис, ефикасност и зајакнување на вашата конкурентна предност. За таа цел, ние сме посветени во преземањето на стратешка предност на системите за управување како деловен овозможувач и за забрзување на остварувањето на своите бизнис цели. • Имплементација на Системи за Квалитет

 • Имплементација на Менаџмент Техники (5S, Kaizen, MBO...)

 • Оптимизација на процеси


Повеќе... • Total Quality Management

 • Интегрирани Системи за Управување

 • Методи за континуирано подобрување

 • Методологија за Управување со проекти

 • Развој на нови производи (New Product Development)

 • Управување со ризици

 • Управување со безбедност на храна


Повеќе... • Менаџер за квалитет

 • Внатрешен (интерен) аудитор

 • Менаџер за безбедност на храна

 • Менаџер за безбедност на информации

 • IMS менаџер


Повеќе... • Брендирање

 • Маркетинг


Повеќе... • Организација на настани

 • Маркетинг


Повеќе...