ЗА НАС

Quality-Management Group е основана со визија да им служи на клиентите, во насочувањето и имплементација на Бизнис Системи за Управување со Квалитет, Животна Средина, Здравствени и Безбедносни Стандарди и други стандарди за управување со бизнис, системи и услуги.

ФИЛОЗОФИЈА

Нашата бизнис филозофија е да обезбеди висок квалитет на услуги за нашите клиенти преку спроведување на оперативна совршеност.

ВЕШТИНИ

Нашите консултанти се експерти во својата област, повеќето од нив се регистрирани Водечки Аудитори од страна на IRCA-Меѓународниот регистар на сертифицирани ревизори-Англија и EOQ - Водечки аудитори за квалитет на Европската организација за квалитет во Брисел и аудитори за проценка на системите за управување во согласност со ISO 9001 , ISO 14001, ISO 22000, ISO / TS 16949, OHSAS 18001, TL 9000 и други стандарди, со несомнено искуство како во нашата земја така и во соседните земји во голем број на организации и индустрии.

ИСКУСТВО

Нашите дваесет години искуство и методологија ни овозможија да се обезбеди значајна и успешна поддршка за сите клиенти во приватни и јавни компании, корпорации, здруженија, невладини организации и др., со намера да им помогнеме да ги исполнат своите основни цели во високо конкурентниот, сложен и постојано менувачки пазар.

СОРАБОТКА

Quality-Management Group има долгорочна соработка со повеќе меѓународни тела за сертификација, членови на меѓународната сертификациона мрежа.