Добредојдовте на новиот сајт на Квалитет.

Quality-Management Group е основана со визија да им служи на клиентите, во насочувањето и имплементација на Бизнис Системи за Управување со Квалитет, Животна Средина, Здравствени и Безбедносни Стандарди и други стандарди за управување со бизнис, системи и услуги.